CDs

 1. "Ave Regina Caelorum" - improwizacje na organach Bazyliki w Licheniu Starym, L'Arte dell'Organo 2017.

 2. "1905-2005, Stulecie organów kościoła Matki Bożej z Lourdes" w Warszawie, 2004.

 3. "Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku" - symfoniczne organy Bazyliki w Licheniu Starym, L'Arte dell'Organo 2018.

"Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku" - symfoniczne organy Bazyliki w Licheniu Starym

 1. L.J.A. Lefébure-Wely Sortie Grand Chœur op. 122
 2. A. Guilmant Prière et Berceuse op. 27

 3. N.J. Lemmens Marche Pontificale

 4. Michał Szostak Symfonia organowa (improwizacja)

 5. César-Auguste Franck Choral III a-moll op. 40

Total time: 60’53’’

Nagrania dokonano 23 czerwca 2018 r. w Bazylice NMP w Licheniu Starym na symfonicznych organach południowych od kontuaru na emporze organowej.

Opracowanie tekstów: Michał Szostak. Tłumaczenie tekstów: Marcin Skurzak. Projekt graficzny: Sylwester Klepacz.

© L'Arte dell'Organo. All rights reserved.

Produkcja: L’Arte dell’Organo (LA03, 2018).

Niniejsza płyta powstała jako dzieło artystyczne, opisane w dysertacji pt. Organy, jako źródło inspiracji w sztuce improwizacji i praktyce wykonawczej, która została napisana w ramach przewodu doktorskiego pod kierunkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrania dokonano 26 czerwca 2018 r. w Bazylice NMP w Licheniu Starym na symfonicznych organach południowych od kontuaru na emporze organowej.

Płyta zawiera utwory L.J.A. Lefébure-Wély, A. Guilmanta, N. Lemmensa, C. Francka, a także improwizację samego wykonawcy pt. Symfonia organowa. Michał Szostak nadał Symfonii charakter programowy i zaplanował ją wokół tematycznej kanwy chwalebnych części modlitwy różańcowej, tj.: Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Maryi oraz Ukoronowanie Maryi. Tematyka poszczególnych części tej kontemplacyjnej modlitwy zdeterminowała charakter wyrazowy poszczególnych części symfonii. Część pierwsza to podniosłe Allegro wyrażające radość płynącą ze Zmartwychwstania (tematem jest pieśń wielkanocna Chrystus zmartwychwstan jest). Część druga – mistyczne Adagio opowiadające dogmat Wniebowstąpienia (za temat zostało obrane gregoriańskie responsorium Ascendit Christus super caelos używane w liturgii na cześć Najświętszej Maryi Panny). Częścią trzecią jest ruchliwe Scherzo obrazujące Zesłanie Ducha Świętego (wykorzystano jako temat gregoriańską sekwencję na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Veni, Sancte Spiritus). Część czwarta – śpiewne i niespieszne Cantabile – opowiada o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (głównym tematem jest pieśń Matko Niebieskiego Pana). Żywiołowy Finał obrazuje radość z Ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi (pieśń Królowej Anielskiej śpiewamy). Spośród francuskich twórców organowej muzyki symfonicznej analogiczne zabiegi formotwórcze stosował Marcel Dupré (1886–1971) w swojej czteroczęściowej Symphonie-Passion op. 23 z 1925 roku, czy Olivier Messiaen (1908–1992) w swojej czteroczęściowej symfonii L’Ascension, która powstała w latach 1933–1934.

Recenzja płyty "Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku".

GDZIE KUPIĆ?

Płytę CD można nabyć w sprzedaży wysyłkowej na ebay oraz stacjonarnie w księgarmi muzycznej SAWART: Warszawa, ul. Moliera 8.

"Ave Regina Caelorum" - improwizacje na organach Bazyliki w Licheniu Starym

Na płycie znalazły się następujące improwizacje:

Symphonie pour Grand Orgue „de l’Advent”

 1. Toccata nt. Ave Maris Stella
 2. Moderato sostenuto nt. Błogosławiona jesteś i Archanioł Boży
 3. Fugue
 4. Rêverie nt. Ave Maria
 5. Scherzo nt. Ave Regina Caelorum
 6. Méditation nt. Mater Dei Immaculata
 7. Final nt. Ave Regina Caelorum

Poème symphonique „Mater, Consolatrix afflictorum”

 1. Litanie nt. wileńskiej meladii Litanii Loretanskiej
 2. Cantilène
 3. Affirmation nt. Chwalcie łąki umajone
 4. Choeur de Voix Humaine
 5. Porta Aeternum

Nagrania dokonano 16 września 2017 r. w Bazylice NMP w Licheniu Starym na symfonicznych organach południowych od kontuaru głównego.

Opracowanie tekstów: Michał Szostak. Tłumaczenie tekstów: Krystyna Prusik. Projekt graficzny: Sylwester Klepacz.

© Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Produkcja: L’Arte dell’Organo (2017).

Założenia programowe improwizacja, ich analiza i odniesienia teologiczne

Celem niniejszego albumu jest ukazanie bogactwa dźwiękowego organów południowych bazyliki licheńskiej za pomocą improwizacji w formach charakterystycznych dla symfonicznej muzyki organowej ze szczególnym ukłonem w stronę tradycji francuskiej. Kanwą tematyczną wszystkich improwizacji jest Osoba i przymioty Bożej Rodzicielki, Maryi. Prezentowane improwizacje stanowią muzykę programową ilustrującą konkretne wydarzenia w oparciu o tematy zaczerpnięte ze skarbca chorału gregoriańskiego oraz polskich pieśni maryjnych. Rejestracja improwizacji była spontaniczna, oparta jedynie o ramowy plan poniższych cykli.

Pierwszą improwizacją stanowi siedmioczęściowa Symfonia na Wielkie Organy, która ilustruje wydarzenia z życia Maryi w okresie od Zwiastowania dobrej nowiny przez Archanioła Gabriela do Ofiarowania Chrystusa w świątyni – stąd jej nazwa ‘Adwentowa. Symfonię rozpoczyna dynamiczna Toccata oparta na temacie prastarego hymnu maryjnego, obecnie z II nieszporów Liturgii Godzin, Ave Maris Stella (Witaj, Gwiazdo morza). W drugiej części Symfonii towarzyszymy Maryi podczas Jej spotkania z Bożym Posłańcem; w niespiesznym tempie Moderato sostenuto wykorzystany jest materiał melodyczny i cytaty dwóch polskich pieśni adwentowych: Błogosławiona jesteś Maryjo i Archanioł Boży Gabriel. Część trzecia, Fuga w tonacji f-moll, ilustruje wewnętrzne rozterki Maryi, która zadziwiona anielskim przesłaniem, kontempluje niezwykłość Boskiego planu Wcielenia. W czwartej części, Rêverie, utrzymanej w eterycznym klimacie wibrujących głosów niebiańskich (Choeur de Voix coelestis) z tematem gregoriańskiej melodii Ave Maria, zilustrowano zadumę Maryi nad słowami wypowiedzianymi przez Archanioła. W części piątej, ruchliwym Scherzo o klasycznej budowie ABA1, widzimy radosne poruszenie w Sercu Maryi; jest to ilustracja ekscytacji z uświadomienia faktu, że Bóg wybrał właśnie Ją na Matkę swego Syna; kanwą tej części jest gregoriański temat antyfony Ave Regina Caelorum, która wychwala Osobę i macierzyństwo Maryi. W szóstej części Symfonii, utrzymanej w duchu Medytacji, pojawia się temat hymnu zakonu Marianów (Mater Dei Immaculata), najstarszego polskiego zakonnego zgromadzenia męskiego, kustoszy licheńskiego sanktuarium, którzy od ponad 60 lat opiekują się tym miejscem, a swoją duchowość silnie wiążą z Osobą Niepokalanie Poczętej Maryi. Symfonię kończy Finał w formie toccaty, w którym na tle skrzących się blaskiem ruchliwych przebiegów manuałowych słyszymy po raz drugi, tym razem w głosie najniższym, melodię antyfony Ave Regina Caelorum; jest to podkreślenie znaczenia Bożej Rodzicielki w Bożym planie Inkarnacji.

Drugą improwizacją w tym albumie jest ilustracyjny Poemat symfoniczny „Maryja, Pocieszycielka Strapionych” obrazujący duchową pomoc, jaką wierni uzyskują poprzez modlitwę do Bożej Matki. Część pierwsza Poematu, Litania, początkowo przedstawia zagmatwane ludzkie losy, wśród których dominują niezgoda, niepokój, kłótnie i walki, by następnie – poprzez wyłaniający się z tego zgiełku bohaterski temat wileńskiej melodii Litanii Loretańskiej – zacząć proces jednoczenia proszących o pomoc. Praca motywiczna, charakterystyczna dla symfonicznej muzyki orkiestrowej wykorzystująca elementy wileńskiej melodii litanii, nawiązuje do mnogości wezwań przymiotów Maryi w Litanii Loretańskiej (Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych…) oraz wielokrotnie powtarzanej prośby Módl się za nami. Drugą część Poematu stanowi poetycka Kantylena eksplorująca, zapowiedziany na końcu części pierwszej, nastrój spokoju. Część trzecia Poematu, Afirmacja, która w marszowym charakterze przywołuje temat pieśni Chwalcie łąki umajone, silnie związanej w polskiej tradycji z nabożeństwem majowym, obrazuje utwierdzenie duszy w przekonaniu, że modlitwa maryjna jest odwiecznym lekarstwem na duchowe troski człowieka. Część czwarta, w registracji rozwibrowanego Chóru głosów ludzkich (Choeur de Vox humaines), obrazuje zjednoczenie dusz wiernych, które – szczególnie w ostatniej godzinie – doznają duchowego ukojenia w matczynych objęciach Maryi. Poemat kończy się potężnym Finałem, obrazującym Sąd Ostateczny i otwierające się wrota wieczności (Porta Aeternum), za którymi ukazuje się Chwała i Majestat siedzącego na tronie Boga Ojca; Tuba Mirabilis oznajmia światu Słowa Bożych wyroków, po których następuje nieodwołalne ich spełnienie.

Sposób nagrania utworów, nieukrywający dużego pogłosu, ma ukazać Słuchaczowi potęgę akustyki wnętrza licheńskiej bazyliki – największej świątyni w Polsce (kubatura 300.000 m3, powierzchnia 23.000 m2, długość 139 m, szerokość w osi transeptów 144 m, wysokość nawy głównej 44 m, wysokość transeptów 33 m).

Recenzja płyty "Ave Regina Caelorum".

GDZIE KUPIĆ?

Płytę CD można nabyć we wszystkich punktach z pamiątkami na terenie Sanktuarium NMP w Licheniu Starym, w księgarmi muzycznej SAWART (Warszawa, ul. Moliera 8) oraz w sprzedaży wysyłkowej na ebay.

"1905-2005, Stulecie organów kościoła Matki Bożej z Lourdes" w Warszawie

Pierwsza i jedyna rejestracja dźwięku nieistniejących już organów, których - jak się okazało po wydaniu tej płyty - początki sięgają aż 1782 r. (a nie 1905 r.) Instrument w swym pierwotnym kształcie powstał w warsztacie firmy Johann Gottlieb Meinert dla ewangelickiego kościoła w Rybnicy koło Jeleniej Góry. Następnie wielokrotnie przebudowywany służył w kościele oo. Marianów p.w. M.B. z Lourdes na warszawskiej Pradze Północ do 2011 r.

Na płycie zarejestrowano następujące utwory:

 • Toccata i Fuga d-moll - J.S.Bach, BWV 565
 • Improwizacja nt. Bogurodzicy - M.Szostak
 • Adagio z TAF C-dur - J.S.Bach, BWV 564
 • Preludium i Fuga e-moll (katedralne) - J.S.Bach, BWV 533
 • Ave Maria - J.S.Bach-Ch.Gounod
 • Improwizacja nt. Mizerna cicha - M.Szostak
 • Preludium i Fuga G-dur - F.Mendelssohn-Bartholdy, op. 38, nr 2
 • Improwizacja nt. Dies Irae - M.Szostak
 • Introdukcja i Priere ze Suity Gotyckiej - J.Boellmann, op. 25
 • Improwizacja nt. Salve Regina - M.Szostak
 • Prelude, Fugue et Variation - C.Franck, op. 18
 • Gymnopedie no 1 - E.Satie
 • Improwizacja nt. własny - M.Szostak

Nagrania dokonano 20 grudnia 2004 r.

© Michał Szostak. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

GDZIE KUPIĆ?

Płytę CD można nabyć już tylko w sprzedaży wysyłkowej (cena detaliczna: 30,00 PLN).

Koszt wysyłki:
- na terenie Polski: 12 zł (przesyłka pocztowa priorytetowa polecona)
- poza granice Polski: zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

Sposób realizacji zamówień wysyłkowych:
1. Napisz e-mail na adres michal.szostak.organy@gmail.com lub przez formularz kontaktowy na tej stronie z informacją, że jesteś zainteresowany zakupem tej plyty CD i podaj ilość egzemplarzy oraz adres, na który chcesz otrzymać przesyłkę.
2. W e-mailu zwrotnym otrzymasz informację o koszcie wysyłki na wskazany przez Ciebie adres oraz numer konta bankowego, na który należy wpłacić cenę płyty (płyt) plus koszt wysyłki.
3. Po wpływie pieniędzy na konto bankowe przesyłka zostanie wysłana. Wraz z płytą CD otrzymasz paragon.

+48-503-156-316

Copyrights (all texts, pictures and videos) Michał Szostak (R)