audio-video

improvisations

improwizacje, improvisations, Improvisationen

Italian Concerto: Allegro-Adagio-Allegro - improvisation
St Anne Academic Church, Warsaw, Poland, 2019/02/23
"Organ, as a source of inspiration" - concert on the occasion of obtaining the degree of Doctor of Art in Organ Playing

Choral with figured cantus firmus on the hymn "O Panie, Tyś moim Pasterzem" - improvisation
St Anne Academic Church, Warsaw, Poland, 2019/02/23
"Organ, as a source of inspiration" - concert on the occasion of obtaining the degree of Doctor of Art in Organ Playing

Marche 'Joy of Saint Anne' - improvisation
St Anne Academic Church, Warsaw, Poland, 2019/02/21
rehersal to the concert on the occasion of obtaining the degree of Doctor of Art in Organ Playing

Choral Variations
Wariacje chorałowe nt. 'Idzie, idzie Bóg prawdziwy'
Variations chorales
Chorvariationen

 1. L'armonizzazione di tema
 2. Biccinium
 3. Trio
 4. Organo Pleno
 5. C.f. figurato
 6. Manuale (Voce umana)
 7. Manuale (8'+1')
 8. C.f. in Pedale
 9. Organo Pleno

Bazylika w Licheniu Starym. Organy firmy Zych: Organy Zachodnie, Organy Wschodnie, Pozytyw Zachodni.

live recording: KONCERT IMPROWIZACJI ORGANOWYCH (PIAMS), 18/06/2017, godz. 13.15.

Organ Symphony on Marian themes
Symfonia romantyczna 'maryjna'
Symphonie d'orgue sur des thèmes mariaux polonais
Orgelsinfonie zu polnischen marianischen Themen

 1. Prelude - Immaculate Conceptio (Niepokalane Poczęcie): 'Witaj święta i poczęta'
 2. Fugue - Annuntiatio (Zwiastowanie): 'Archanioł Boży Gabriel', 4:48
 3. Priére - Nativitate (Narodzenie): 'Gdy śliczna Panna', 9:26
 4. Cantabile - Offertorium (Ofiarowanie w świątyni): 'Matko Odkupiciela', 15:12
 5. Scherzo - Assumptione (Wniebowzięcie Maryi): temat własny, 18:16
 6. Toccata-Final - Regina de Caelis (Ukoronowanie Maryi): 'Królowej Anielskiej', 21:08

Bazylika w Licheniu Starym. Organy firmy Zych: Organy Południowe (w Toccata-Final: +Organy Zachodnie, +Organy Wschodnie, +Pozytyw Zachodni).

live recording: KONCERT IMPROWIZACJI ORGANOWYCH (PIAMS), 18/06/2017, godz. 13.15.

Preludium und Fuge G-dur in 'stilus phantasticus'

Bazylika w Licheniu Starym. Organy firmy Zych: Organy Południowe.

live recording: KONCERT IMPROWIZACJI ORGANOWYCH (PIAMS), 18/06/2017, godz. 13.15.

Passacaglia d-moll
(own topic, temat własny, propre sujet, eigenes Thema)

Organy południowe (81/4M+P) firmy Zych
Wykonanie od kontuaru głównego w prezbiterium

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej
Licheń Stary, Poland

Sobota, 2017/09/09

Sortie improvisée: Toccata et Fugue in sol majeur 

"The Glory of the Queen of Heaven"
"Chwała Królowej Niebios"
"La Gloire de la Reine du Ciel"
"Ehre der Königin des Himmels"

Organy południowe (81/4M+P) firmy Zych
Wykonanie od kontuaru głównego w prezbiterium

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej 
Licheń Stary, Poland

Niedziela, 2017/05/14

Toccata 'Ave maris Stella'

30. Internationale Orgelakademie Altenberg für Orgelimprovisation 2017
Klasse: Thierry Escaich

Altenberger Dom, Klais Orgel, 89/IV+P
2017/08/08

Suite romantica: Priére/Reverie

PIAMS exam: improvvisatione organistica, Milano, chiesa Sant'Ildefonso. Organo: Tamburini/Crema, 24/2+P. 

2017/06/06

Suite romantica: Toccata

PIAMS exam: improvvisatione organistica, Milano, chiesa Sant'Ildefonso. Organo: Tamburini/Crema, 24/2+P. 

2017/06/06

Cantique d'amour dans Sainte Clotilde a Paris

Organy A.Cavaille-Colla, Sainte Clotilde, Paris.

2017/07/12

+48-503-156-316

Copyrights (all texts, pictures and videos) Michał Szostak (R)