Organ Conference (PL): Śląskie Organy VII, Opole, Poland, 2021/05/18

Dodano 15.5.2021

PLAN KONFERENCJI ORGANOZNAWCZEJ – Śląskie Organy VII
Opole, 18 maja 2021 r., WT UO sala nr 18

Link to the recording (starting point from 40:55): here.

Sesja I 

9.00   Rozpoczęcie konferencji

9.10   dr Michał Szostak (Warszawa)

Organy Johanna Gottloba Meinerta z 1782 r. z nieistniejącego kościoła ewangelickiego
w Reibnitz (Krs. Hirschberg) i ich burzliwe losy.

9.35   dr Andrzej Gładysz (KUL)

Ze Śląska na Lubelszczyznę. Krótki pobyt organów Franza Luxa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

10.00   dr hab. Maciej Babnis, prof. AP

Organy w Marynowach. Śląski szaber?

10.25   Petro Chyryk (Ukraina)

Zabytkowe organy firmy Gebrüder Rieger w kościele pw. Narodzenia NMP w Stryju

10.50   Piotr Matoga (Ars Organi Kraków)

Historia organów firmy Rieger w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (oo. Karmelitów Bosych) w Krakowie

11.15   Dyskusja

11.30   Przerwa na kawę

Sesja II

12.00   prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice)

Ewolucja estetyki brzmieniowej organów firmy Berschdorf.

12.30   Prezentacja książki ks. Grzegorza Poźniaka – ks. dr hab. Franciszek Koenig, prof. UO

Powojenne losy firmy organmistrzowskiej Berschdorf z Nysy, Opole 2020.

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

Dopowiedzenie do prezentacji: Progres współczesnych badań nad dorobkiem firmy Berschdorf

13.00   Komunikat – mgr Ewelina Szendzielorz (UO Opole)

Promocja organów i edukacji muzycznej w wydawnictwach dla dzieci.

13.15   Komunikat – dr Michał Duźniak (AM Katowice)

Ochrona instrumentów na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej na podstawie działalności Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w latach 2019-2020

13.30   Przerwa obiadowa

Sesja III

14.30   mgr Anna Gembalska-Krym

Archiwum Organologiczne jako placówka naukowo-badawcza przy Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

14.55   Kazimierz Cieplik (Lubin)

Dwa kościoły, dwa instrumenty.

15.20   dr Andrzej Prasał (UO Opole)

Organy Śląska Opolskiego na łamach "Zeitschrift für Instrumentenbau"

15.45   mgr Wolfgang Brylla

Budowa organów w Komprachcicach w 1937 roku w świetle dokumentów firmowych
i parafialnych.

16.10   ks. dr hab. Franciszek Koenig, prof. UO (UO Opole)

Przemiany w śląskim budownictwie organowym w latach 20 i 30-tych XX w. na przykładzie instrumentarium diecezji gliwickiej.

16.35   dr Michał Duźniak (AM Katowice)

Translokacje organów na teren miasta Bielsko-Biała i ich znaczenie dla lokalnego środowiska.

17.00   mgr Paweł Pasternak (Tarnów – Uniwersytet Opolski)

Propozycja nowego, współczesnego katalogu organów firmy Schlag & Söhne

17.25   Dyskusja

17.40   Zakończenie konferencji

+48-503-156-316

Copyrights (all texts, pictures and videos) Michał Szostak (R)