Dr hab. Michał Szostak, Associate Professor

Dr hab. Michał Szostak Associate Professor

curriculum vitae

Polski

Naukę gry na organach rozpocząłem w wieku lat siedemnastu w Warszawie pod kierunkiem Pawła Gindy. Jestem absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie organów dr. Romana Szlaużysa i w klasie improwizacji organowej prof. Mariana Sawy. Następnie, grę na organach studiowałem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach stażu artystycznego w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego, natomiast improwizację organową – w Papieskim Instytucie Ambrozjańskim Muzyki Sakralnej (PIAMS) w Mediolanie w klasie maestro Davide Paleari. Regularnie uczestniczę w kursach mistrzowskich organizowanych na całym świecie, a dotyczących problematyki wykonawczej utworów organowych (m.in. Ullrich Böhme, Andrew Dewar, Pieter van Dijk, François Espinasse, Bernhard Gfrerer, Christophe Mantoux, François-Henri Houbart, Oliver Penin, Louis Robilliard, Daniel RothJean-Claude Zehnder), improwizacji organowej (m.in. Frédéric Blanc, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, Thierry Escaich, Gaétan Jarry, Samuel Liégeon, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Wolfgang Seifen, Sietze de Vries) oraz muzyki liturgicznej (rzymsko-katolickiej i anglikańskiej).

W lutym 2019 r. uzyskałem stopień doktora sztuk muzycznych w dziedzinie instrumentalistyka w dyscyplinie gra na organach na podstawie rozprawy „Organy, jako źródło inspiracji w sztuce improwizacji i praktyce wykonawczej” napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego i obronionej na białostockim wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Prowadzę solową działalność koncertową mając przyjemność występować regularnie w następujących krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji i Afryki: Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Kanada, Kazachstan, Monako, Niemcy, Nigeria, Panama, Polska, Portugalia, Słowacja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, i Włochy.

Prowadzę międzynarodową (Nigeria, Polska, Słowacja, Ukraina) dzialalność dydaktyczną w zakresie improwizacji organowej oraz interpretacji literatury organowej różnych epok, m.in. w kooperacji z The Royal School of Church Music. Biorę udział w konferencjach naukowych dotyczących tematyki organowej i muzyki sakralnej – zarówno w kraju jak i zagranicą. Moje publikacje organologiczne pojawiają się regularnie w periodykach polskich oraz zagranicznych: w brytyjskim magazynie „The Organ”, czeskim „Varhaník”, kanadyjskim „Organ Canada” oraz w amerykańskich „The Diapason” i „The Vox Humana”.

Od 2013 r. jestem członkiem towarzystwa ’The Royal College of Organists’ z siedzibą w Londynie, a od 2014 r. (jako pierwszy Polak) posiadam certyfikat (certRCO) tego prestiżowego królewskiego towarzystwa. Od 2017 r. jestem członkiem Europejskiego Oddziału największego północnoamerykańskiego stowarzyszenia organistów ’American Guild of Organists’ z siedzibą w Nowym Jorku (USA). Od 2018 r. jestem również członkiem amerykańskiego ’The Organ Historical Society’ zajmującego się badaniami naukowymi w zakresie instrumentów.

W latach 2002-2011 byłem organistą kościoła p.w. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie; w 2004 r. napisałem monografię nt. historii organów J.G. Meinerta z tego kościoła, a w 2005 r. nagrałem płytę CD, która jest jedyną rejestracją brzmienia tego nieistniejącego już instrumentu. W tym czasie współtworzyłem cykl audycji nt. warszawsko-praskich organów w Radio Warszawa 106,2.

W latach 2011-2018 piastowałem stanowisko organisty Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym, gdzie miałem przyjemność grać na największych w Polsce 157-głosowych organach (6 manuałów) firmy Zych znajdujących się w licheńskiej Bazylice. Na przełomie 2016 i 2017 r. napisałem książkę „Licheńskie Organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata”. We wrześniu 2017 r. nagrałem płytę CD „Ave Regina Caelorum” z improwizacjami na symfonicznych organach licheńskiej bazyliki. W czerwcu 2018 r. nagrałem drugą płytę CD na organach licheńskich pt. „Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku”, która była dziełem artystycznym w ramach mojego przewodu doktorskiego (do nabycia na eBay).

Ponadto ukończyłem studia magisterskie i doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2019-2023, jako profesor Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, prowadziłem  interdyscyplinarne prace naukowo-badawcze na styku zarządzania i sztuki, a także anglojęzyczną działalność dydaktyczną (na programach Bachelor, Master, MBA oraz na polskim campusie Clark University z USA) w obszarze finansów międzynarodowych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości finansowej i menedżerskiej, autoprezentacji, prezentacji biznesowych, marketingu sztuk wizualnych, etyki biznesu i CSR. W tym czasie pełniłem również funkcję prodziekana ds. programów międzynarodowych Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie. Od października 2023 r. pełnię funkcję kierownika Instytutu Zarządzania w Collegium Civitas w Warszawie. W kwietniu 2024 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W maju 2024 r. zostałem mianowany profesorem Collegium Civitas, a od czerwca 2024 r. pełnię funkcję prorektora ds. badań naukowych tej uczelni.

Byłem także założycielem i prezesem zarządu (w latach 2004-2023) Fundacji im. Jana Drzewoskiego, która zajmowała się promocją twórczości kompozytorskiej Patrona oraz szeroko rozumianą tematyką organową.

Więcej informacji na stronie  www.michalszostak.org/cv

dr hab. Michał Szostak, prof. uczelni

Concerto: Allegro-Adagio-Allegro – improvisation
kościół św. Anny, Warszawa

Toccata symphonique – improwizacja
Lviv Organ Hall, Ukraina

Teleexpress „Michał Szostak w RCO”, marzec 2014

Wręczenie dyplomu doktora sztuki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 2019/02/23

Audycja „Poranek w RDC”, 2020/01/02, rozmowa z Grzegorzem Chlastą