Dr hab. Michał Szostak, Associate Professor

Dr hab. Michał Szostak Associate Professor

Foto

Holy Cross Basilica, Warsaw, Poland / Bazylika Świętego Krzyża, Warszawa, Polska / Basilique Sainte-Croix, Varsovie, Pologne / Basilika des Heiligen Kreuzes, Warschau, Polen Photos/Zdjęcia/Photos/Fotos: Nick Huzenko