Dr hab. Michał Szostak, Associate Professor

Dr hab. Michał Szostak Associate Professor

Conferences & Workshops

konferencje i warsztaty, conférences et ateliers, Konferenzen und Workshops

ORGAN CONFERENCE (PL) – Śląskie Organy VII
Opole, Poland, May 18th, 2021

PLAN KONFERENCJI ORGANOZNAWCZEJ – Śląskie Organy VII

Opole, 18 maja 2021 r., WT UO sala nr 18

Sesja I 

9.00   Rozpoczęcie konferencji

9.10   dr Michał Szostak (Warszawa)

Organy Johanna Gottloba Meinerta z 1782 r. z nieistniejącego kościoła ewangelickiego
w Reibnitz (Krs. Hirschberg) i ich burzliwe losy.

9.35   dr Andrzej Gładysz (KUL)

Ze Śląska na Lubelszczyznę. Krótki pobyt organów Franza Luxa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

10.00   dr hab. Maciej Babnis, prof. AP

Organy w Marynowach. Śląski szaber?

10.25   Petro Chyryk (Ukraina)

Zabytkowe organy firmy Gebrüder Rieger w kościele pw. Narodzenia NMP w Stryju

10.50   Piotr Matoga (Ars Organi Kraków)

Historia organów firmy Rieger w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (oo. Karmelitów Bosych) w Krakowie

11.15   Dyskusja

11.30   Przerwa na kawę

Sesja II

12.00   prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice)

Ewolucja estetyki brzmieniowej organów firmy Berschdorf.

12.30   Prezentacja książki ks. Grzegorza Poźniaka – ks. dr hab. Franciszek Koenig, prof. UO

Powojenne losy firmy organmistrzowskiej Berschdorf z Nysy, Opole 2020.

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

Dopowiedzenie do prezentacji: Progres współczesnych badań nad dorobkiem firmy Berschdorf

13.00   Komunikat – mgr Ewelina Szendzielorz (UO Opole)

Promocja organów i edukacji muzycznej w wydawnictwach dla dzieci.

13.15   Komunikat – dr Michał Duźniak (AM Katowice)

Ochrona instrumentów na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej na podstawie działalności Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w latach 2019-2020

13.30   Przerwa obiadowa

Sesja III

14.30   mgr Anna Gembalska-Krym

Archiwum Organologiczne jako placówka naukowo-badawcza przy Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

14.55   Kazimierz Cieplik (Lubin)

Dwa kościoły, dwa instrumenty.

15.20   dr Andrzej Prasał (UO Opole)

Organy Śląska Opolskiego na łamach „Zeitschrift für Instrumentenbau”

15.45   mgr Wolfgang Brylla

Budowa organów w Komprachcicach w 1937 roku w świetle dokumentów firmowych
i parafialnych.

16.10   ks. dr hab. Franciszek Koenig, prof. UO (UO Opole)

Przemiany w śląskim budownictwie organowym w latach 20 i 30-tych XX w. na przykładzie instrumentarium diecezji gliwickiej.

16.35   dr Michał Duźniak (AM Katowice)

Translokacje organów na teren miasta Bielsko-Biała i ich znaczenie dla lokalnego środowiska.

17.00   mgr Paweł Pasternak (Tarnów – Uniwersytet Opolski)

Propozycja nowego, współczesnego katalogu organów firmy Schlag & Söhne

17.25   Dyskusja

17.40   Zakończenie konferencji

TEDxSAN
Creativity and artistry in management (of self and business), April 27th, 2021

Creativity and artistry in management (of self and business) – What theory of aesthetics may bring to management?

Sound Espressivo Global Competition
podcast "Meet the Judges", October 6th, 2020

Tuesday, 6th of October, I had the pleasure to take a part in online meeting with Dr Anna Ouspenskaya from the Vitrual Concert Halls, USA. We spoke about the Sound Espressivo Global Competition, where I will be a part of the panel of judges, about the impact of pandemic on the music life and about general approach to professional life in these times.

https://virtualconcerthalls.com

Lecture-Workshop-Panel Discussion "Impossible Latency from the Perspective of an Organist and a Violinist"
Vienna (VA) & Washington DC, USA, Warsaw, Poland and London, UK, July 11th, 2020

„Impossible Latency”, July 11th, 2020

Can musicians learn to handle the latency which is an inevitable feature of Internet transmission of sound?
Tune in to hear our guests perform and talk about their experience with latency during their extensive performing careers, and how they solve the problem! Watch the experimenting musicians rehearse together while separated by thousands of miles, and receiving tips from our guests.
Saturday, July 11 at 12 noon Eastern Time (18.00 GMT+2).
Please visit Virtual Concert Halls Facebook page for the live streaming, or visit our website to choose a different platform:

https://virtualconcerthalls.com/events/

An Interview "Artists during Pandemic: uncerteinity, creativity, future"
Warsaw, Poland, May 10th, 2020

„Artists during Pandemic” (English subtitles)

Interview conducted and implemented by members of the CINEMATYCY association who were looking for answers to questions bothering young adepts of audiovisual art during the COVID-19 pandemic in Spring of 2020. Many of the themes raised in the film will certainly be relevant for young artists of all fields of art and not only during a pandemic.

The film starred Michał Szostak – doctor of musical arts, assistant professor at the University of Social Sciences in Warsaw, researcher of the intersection of art and business

Written and directed by Max Olex
Photos – Ruslan Burmistrov
Editing – Max Olex, Ruslan Burmistrov, Serhii Lysachenko
Subtitles – Julia Floria
 

(PL) Wywiad przeprowadzony i zrealizowany przez członków stowarzyszenia CINEMATYCY, którzy poszukiwali odpowiedzi na pytania nurtujące młodych adeptów sztuki audiowizualnej w czasie pandemii COVID-19. Wiele poruszonych w filmie wątków będzie z pewnością istotne dla młodych artystów wszelkich dziedzin sztuki i to nie tylko w czasie pandemii.

W filmie wystąpił Michał Szostak – doktor sztuk muzycznych, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, badacz zjawisk styku sztuki i biznesu

Scenariusz i reżyseria – Max Olex
Zdjęcia – Ruslan Burmistrov
Montaż – Max Olex, Ruslan Burmistrov, Serhii Lysachenko
Napisy – Julia Floria Warszawa

'10th Royal School of Church Music (RSCM) International Course & Conference
Lagos 2019', Nigeria, September 2nd-7th, 2019

Grand Finale Concert at Cathedral Church of Christ (Marina), Lagos, September 7th, 2019

Grand Finale Concert at Cathedral Church of Christ (Marina), Lagos, September 7th, 2019

Grand Finale Concert at Cathedral Church of Christ (Marina), Lagos, September 7th, 2019

Grand Finale Concert at Cathedral Church of Christ (Marina), Lagos, September 7th, 2019
Between September 2nd and 7th, 2019, I was Coure Director and one of facilitators during 10th INTERNATIONAL MUSIC COURSE & CONFERENCE 2019 in Lagos, Nigeria.

The event is organised by The Royal School of Church Music from UK and The Lagos Music Academy under the leadership of Mr. Sunday Olawuwo.

During the event musicians from around the Nigeria tuke part in master classes in:

Organ Playing & Pedaling Techniques,
Keyboard Skills,
Music Composition Techniques,
Contemporary & Gospel Music,
Rudiments of Theory of Music,
Choir Management Skills,
Voice Training Techniques,
Choral Conducting,
Piano Techniques.

During the coure & conference, Lagos
September 2nd-7th, 2019

Wykład i warsztaty praktyczne nt. improwizacji organowej, Konin, listopad 2019 r.

Już po raz drugi w tym miejscu, w dniu 21 listopada 2019 r., miałem przyjemność prowadzić warsztaty improwizacji organowej dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. J. Paderewskiego w Koninie.

W trakcie zajęć praktycznych pracowaliśmy nad: różnymi formami wypowiedzi muzycznej (symfonia organowa, partita, formy swobodne), harmonizowaniem tematu, opracowywaniem tematu.

Oprócz indywiduwalnych zajęć z uczniami wygłosiłem także wykład „Improwizacja jako forma wypowiedzi artystycznej”, w którym mowa była o osobowości kreatywnej, typach osobowości kreatywnej, sytuacji estetycznej, a także źródłach inspiracji w działalności artystycznej.

Nad całością wydarzenia czuwała p. Hanna Buczkowska, nauczyciel klasy organów tutejszego Zespołu Szkół.

Wykład i warsztaty praktyczne nt. improwizacji organowej, Konin, kwiecień 2018 r.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. miałem przyjemność poprowadzić wykład i warsztaty praktyczne z improwizacji organowej dla uczniów Szkół Muzycznych w Koninie.

W trakcie zajęć uczniowie poznali teoretycznie i ćwiczyli praktycznie następujące zjawiska:

  1. Elementy harmoniczne: m.in. kadencje, dominanty wtrącone, modulacje, sekwencje, akordy zmniejszone i zwiększone, wzbogacanie akordów dodatkowymi składnikami.
  2. Prowadzenie głosów solowych: w różnych układach.
  3. Formy barokowe: suita, stilus phantasticus, preludium-fantazja-toccata, fuga.
  4. Formy romantyczne: scherzo, priere, toccata.

Konferencja naukowa „Symfonika w muzyce organowej”,
Licheń Stary, 24-27 czerwca 2018 r.

Sesja Naukowo-Metodyczna „Symfonika w muzyce organowej” pod kierownictwem naukowym i artystycznym prof. Andrzeja Chorosińskiego zgromadziła wielu wybitnych polskich organistów, zarówno koncertujących praktyków jak i naukowców i badaczy.

Gościem sesji, który prowadził zajęcia praktyczne przy organach północnych bazyliki był prof. Christophe Mantoux z Conservatoire Regional de Paris.

Gośćmi honorowymi byli nestrzy polskiej organistyki, prof. Joachim Grubich z Krakowa oraz prof. Mirosław Pietkiewicz z Łodzi.

 

W czasie konferencji wygłoszono następujące wykłady:

1. Marek Dyżewski: Herkules na rozstajnych drogach. Symfonika organowa romantyzmu w duchowej kulturze Europy.

2. Michał Szostak: Implementacja watykańskiego projektu Aristide’a Cavaillé-Colla w instrumentarium bazyliki licheńskiej: inspiracje, realizacja, wnioski.

3. prof. dr hab.Roman Perucki: Symfonika organowa romantyzmu. Zagadnienia wykonawcze kręgu kulturowego. Różnice i podobieństwa; wiedza a intuicja muzyczna.

4. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa: Kompromis registracyjny w muzyce kameralnej z udziałem organów na przykładzie wybranych utworów z XIX wieku.

5. Jerzy Kukla: Nurt symfoniczny w polskiej muzyce organowej w I połowie XX wieku w kontekście instrumentarium.

6. dr hab. Bartosz Jakubczak: Charakterystyka francuskiej literatury organowej I poł. XX wieku inspirowanej chorałem gregoriańskim.

7. prof. dr hab. Władysław Szymański: Symfonika w sonatach Josefa Rheinbergera.

8. dr hab. Jerzy Dziubiński: Symfonia h-moll „Polonia” op. 24 Ignacego Jana Paderewskiego – relikwia narodowa czy poemat symfoniczny na organy?

9. dr hab. Jarosław Wróblewski: Symfonika we włoskiej muzyce organowej, na przykładzie twórczości Enrico Bossiego.

Mój wykład nt. „Implementacja watykańskiego projektu Cavaille-Colle’a w bazylice licheńskiej: inspiracje, realizacje, wnioski”

Informacja nt. konferencji na portalu lichen.pl

Konferancja naukowa „Wokół nowych organów w kościele NSPJ w Tarnowie”, listopad 2016 r.

Plakat VI Dni Cecyliańskich w Tarnowie

Zorganizowana w ramach VI Dni Cecyliańskich w Tarnowie

Zaproszenie z listopada 2016 r.:

Naukowym wydarzeniem cecyliańskiego tygodnia będzie konferencja, która odbędzie się 23 listopada w Diecezjalnym Studium Organistowskim im ks. K. Pasionka w Tarnowie. Początek konferencji o 10.00, zakończenie o 15.30. O romantycznych organach francuskich opowie dr hab. Jarosław Wróblewski z Warszawy. Ks. dr Ryszard Banach z Tarnowa przedstawi temat „Początki kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie i jego budowniczy bł. Ks. Roman Sitko”. Mgr Piotr Matoga z Krakowa przybliży działalność organmistrzów Żebrowskich i opowie o pierwszych organach w kościele NSPJ w Tarnowie. Mgr Paweł Pasternak z Warszawy zreferuje temat „Tadeusz Rajkowski i jego „opus vitae” – organy w kościele NSPJ w Tarnowie”. O nowych organach w kościele NSPJ w Tarnowie opowie mgr Wojciech Szczerba. Tematem wykładu mgr Michała Szostaka z Lichenia będą „Wielkie organy bazyliki w Licheniu w zestawieniu z największymi organami świata”. Dr Andrzej Gładysz z Lublina przedstawi historię organów dekanatu pilzneńskiego do 1786 roku, a mgr Michał Wieczorek z Tarnowa będzie mówił o organach dekanatu Tarnów–Wschód. Zwieńczeniem konferencji będzie wykład ks. dr. Andrzeja Dudka z Tarnowa o akompaniamencie muzycznym w liturgii końca XIX w. i obecnie.

Konferencja w Tarnowie, listopad 2016 r.

Informacja w gosc.pl